Nytt datasenter skal varme 10 000 leiligheter i Stockholm
5. september 2017

IT-selskapet Borderlight skal bygge en datahall med en kapasitet på fem megawatt i Stockholm, der Fortum Värme skal gjenvinne overskuddsvarmen. Datahallen er utformet spesielt for varmegejnvinning, og vil  skape miljøvennlig varme som kan dekke varmebehovet til 10 000 moderne leiligheter i den svenske hovedstaden.

Borderlights datasenter utbygges spesifikt for at det skal være mulig å gjenvinne så mye som mulig av den brukte elenergien til fjernvarme. Med tekniske termer er serverbladene, selve hjernen i en  datahall, bygget for å kunne lastes med opp til  100 kW per 19-tommers-rack. Det er cirka ti ganger mer enn normalt gjennomsnitt for datahaller, skriver Fortum i en pressemelding.

– Datasentere er allerede i dag veldig store forbrukere av energi og energiforbruket øker konstant i takt med samfunnets behov for sentralisert datakraft. Varmegjenvinningen gir en helt ny energikilde med lavt klimaavtrykk der den gjenbrukte energien, som ellers går til spille, erstatter ordinær fjernvarmeproduksjon.  Den nye energikilden har  høy driftssikkerhet 24 timer i døgnet, alle dager.  

Borderlight og GoGreenHost har en vel etablert kundemasse innen både offentlig sektor og eksport av datakraft, som har et stort utbyggingsbehov. Målet er å inngå avtaler med fjernvarmeselskaper i Sverige om utplassering av ca 30 megawatt i år, og ytterligere 60 megawatt neste år  gordelt på anlegg med 1-6 megawatt. Det vil ta omlag 6-12 måneder å bygge og starte opp, sier Sten Oscarsson, administrerende direktør i  Borderlight og GoGreenHost.

Den tekniske løsningen i datahallen kommer fra Borderlights søsterselskap GoGreenHost, og er basert på nyutviklet teknologi med varmegjenvinning integrert direkte i serversystemene og med ny varmepumpedesign.  Varmen omvandles til fjernvarme med rett temperatur som Fortum Värme kjøper og leverer til stockholmerne. Elnettsleverandøren  Ellevio vil forsyne  datahallen med kraft.

– Den nye datahallen innebærer et kvantesprang for varmegjenvinning i Stockholm. Alle kjøledisker, datahaller og andre Öppen Fjärrvärme-kidler som gjenvinner varmen i sedet for å sløse den bort, varmer allerede  20 000 moderne leiligheter. Dessuten er dette et selskap som etablerer seg i Stockholm kun for å kunne gjenvinne varmen.  Det er en fantastisk bekreftelse  for Öppen Fjärrvärme og vår storskala satsing  i  Stockholm Data Parks, sier Erik Rylander, sjef for  Öppen Fjärrvärme i Fortum Värme.I Stockholm blir 20 000 leiligheter i dag varmet med spillvarme fra datasentre. Om litt vil ytterligere 10 000 leiligheter varmes med spillvarme fra Borderlights datasenter, som valgte å etablerer seg i Stockholm for at spillvarmen skal kunne utnyttes.  foto: bestbarseurope.com
KALENDER