Høyere kraftpriser i Norden grunnet mindre kjernekraft og vind
31. august 2017
I forrige uke gikk kjernekraftproduksjonen i Sverige kraftig ned grunnet vedlikehold.  Nå er bare om lag halvparten av kjernekraftverkene i normal drift. Samtidig var den samlede vindkraftproduksjonen i Danmark og Sverige på det laveste nivået til nå i år. Disse faktorene medvirket til en økning i kraftprisen i de nordiske prisområdene.
Økningen var størst i Sverige, Finland og Danmark, der prisen kom opp i over 1 krone per kWh i en time på onsdag. I Norge var prisene mindre påvirket grunnet avgrensinger i kraftnettet, skriver NVE i en melding.
Last ned hele kraftsituasjonsrapporten for uke 34 her
KALENDER