Sverige best i EU på bioenergi
21. august 2017
Fra og med i dag fram til nyttår kunne Sverige ha blitt forsynt utelukkende med bioenergi.
Det gjør Sverige til EUs mest produktive land av bioenergi, ifølge Eurostat og bioorganisasjonen AEBIOM, skriver Svebio i en melding
I Sverige står bioenergien for 36 prosent av det totale energiforbruket, som tilsvarer forbruket til 3132 av årets dager. 

Nest best i EU er Finland med 33 prosent. Deretter kommer Latvia, Estland og Danmark.

82 prosent av all energien i hele EU kommer fra ikke-fornybare energikilder, først og fremst fossile brensler som olje, gass og kull. 
KALENDER