Alt klart for århundrets energi- og miljøpakke til Finnsnes
11. mai 2015
Etter et utløsende ja fra Enova før helgen, brøt jubelen løs: Nå blir det miljøvennlig fjernvarme basert på overskuddsvarme fra smelteverk og avfallsforbrenning i Finnsnes! De første spadestikkene er planlagt neste år.
– Det er århundrets energi- og miljøpakke til Finnsnes og omegn. For regionen er dette noe helt unikt. Der andre fjernvarme-leverandører må kjøpe inn råstoff til å fyre med, så får man her alt servert på et fat. Dette er noe som fremtiden vil nyte godt av, kunne styreleder i Senja Avfall, Terje Johansen, fortelle på en pressekonferanse fredag.

Det var et ekstratilsagn på sju millioner kroner i Enova-støtte, utover støtten på 45 millioner tildelt i 2013, som ble avgjørende for prosjektet. Dermed kan regionen se fram til å kunne nyttigjøre seg overskuddsvarmen fra Senja Avfall og Finnfjord AS i fremtiden. Planen er å starte leggingen av et 20 kilometer langt fjernvarmerør mellom bedriftene i 2016.

– Markedet mer positivt
Ifølge administrerende direktør Tor-Helge Sørensen har Senja Avfall brukt to år på å få innvilget den siste søknaden.

-På den tiden har markedet også blitt mer positivt. Det skjer mye på Finnsnes, med nye etableringer og flere som ønsker å etablere seg. Når vi i tillegg kan tilby fjernvarme, ja, da kan jeg ikke tenke meg til annet enn at området blir enda mer attraktivt, sier han til Folkebladet.

Til fjernvarme.no sier Sørensen videre:
–Det unike med dette prosjektet er at vi her får utnyttet overskuddsenergi fra avfallsforbrenning og smelteverksindustri. Denne overskuddsenergien vil da benyttes til blant annet oppvarming og tappevann til eksisterende og nye næringsbygg samt framtidige boliger, sier han.

Kan varme mer enn bygg
Sørensen sier videre at samarbeidet mellom Senja Avfall, Finnfjord og Lenvik kommune også åpner for mer enn tradisjonell oppvarming av bygg

– Varmen kan også benyttes til andre formål – slik som et snøfritt sentrumsmiljø på Finnsnes eller til oppvarming av fotballbaner. Det er kapasitet nok i anlegget til også å kunne forsyne varmekrevende industri, sier Sørensen.
NVE ga konsesjon for fjernvarmeanlegget i april 2013. Med støtten fra Enova, som utgjør rundt en tredel av investeringen, falt en avgjørende brikke på plass for å få realisert anlegget, som fortsatt er i prosjektfasen.
–Vi forventer en avklaring rundt finansieringen av prosjektet i løpet av forsommeren. En mulig oppstart vil da kunne skje våren 2016, sier Sørensen.
 

Stor miljøgevinst
Miljøgevinsten er stor ved å utnytte varme som ellers ville gått til spille. Fullt utbygget vil fjernvarmeanlegget levere 35 GWh i året. Forutsatt at denne energien erstatter like store deler varme fra olje og el, vil anlegget spare miljøet for 7.600 tonn CO2 i året. Det tilsvarer utslipp fra 3.200 biler.

– Dette er et godt energi- og klimaprosjekt, hvor det er særlig gledelig at spillvarmen fra Finnfjord nå kommer til nytte. At både spillvarme og avfall blir utnyttet til oppvarmingsformål, er veldig god ressursforvaltning, sier Enovas markedssjef for transport, anlegg og fjernvarme, Petter Hersleth.

Senja Avfall har allerede et lite lokalt fjernvarmenett i sving, som forsyner næringsbygg med varme basert på spillvarme fra avfallsforbrenning. En ny ovn ble satt i drift i 2007 og et utvidet nett vil øke energigjenvinningsgraden i anlegget betraktelig. Den samme effekten vil fjernvarmenettet gi Finnfjord, som har tilgang på store mengder termisk energi.Kommunen også fornøyd
Lenvik kommune, som er en av 22 kommuner i nettverket "Grønne energikommuner", er også tilfreds:

– Dette er et kinderegg. Dagen i dag er en stor dag, og en milepæl for kommunen. At det nå legges tilrette for å få utnyttet energi man ikke har utnyttet ellers, og i tillegg får tilrettelagt for et mye koseligere Finnsnes sentrum, sier Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen (H) til Folkebladet.

Alle nybygg i kommunen er de siste årene bygget med vannbåren varme og kan dermed lett kobles på et fjernvarmenett. Også kommunens næringsplan, som legger vekt på bærekraftig utnyttelse av ressurser, har utbygging av fjernvarme som en sentral målsetting.

– Utbygging av fjernvarmenett som omsøkt vil derfor i høyeste grad bidra til å realisere en sentral målsetting på energi- og miljøområdet, fastslår kommunen.KALENDER