Eksporterte 730.000 tonn søppel til Sverige i fjor
29. november 2013
Tall fra Miljødirektoratet viser at det totalt ble eksportert 1.450.000 tonn søppel fra Norge i fjor. - Samtidig ble det importert 380.000 tonn. Mye av det som importeres er farlig avfall, men vi ser også at vi de siste årene har begynt å importere husholdningsavfall fra England og Nord-Irland, sier Pål Spillum, seksjonsleder i Miljødirektoratet til Aftenposten.
Han slår fast at avfall er blitt en internasjonal handelsvare og anslår at det vil bli transportert større mengder over flere landegrenser i årene som kommer. - Flere EU-land har startet utfasingen av deponier og det øker mengden avfall som går til energiutnyttelse. Samtidig er det stort sett i Nord-Europa det er ledig forbrenningskapasitet i dag. I Norge fikk vi deponiforbud i 2009, sier han.

På spørsmål om hvorfor vi ikke klarer å konkurrere med Sverige, svarer Spillum:
- Det ligger flere naturgitte rammebetingelser i bunn, blant annet er elprisene høyere i Sverige, de startet utbygging av fjernvarme mye tidligere enn i Norge, og de har mye mer prosessindustri som kan bruke energien. Det betyr at de kan ha lavere gebyr når de tar imot avfall.

Miljødirektoratet tror at import av avfall fra land som har basert seg på deponier vil øke i Norden.  - Avfallsbransjen har forandret seg veldig mye de siste ti årene og er blitt en stor kommersiell sektor, sier Spillum til Aftenposten.
 


KALENDER