Fortum importerer avfall fra Italia
10. april 2012

Fortum gjennomfører en test med import av en mindre mengde avfall fra Italia. Det dreier seg om vel 3000 tonn som omdannes til el og varme. Fortums motpart er energiselskapet a2a med en årlig omsetning på ca 6 milliarder euro og virksomheter i et flertall av de europeiske landene.

Tester gjennomføres av Fortum og andre energiselskaper for å vurdere potensielle leverandører og transportveier med bakgrunn i at bruken av usortet avfall, øker i hele landet. Tidligere har testimport av usortert avfall blitt gjennomført blant annet i England, skriver energinyheter.se.

Fortum sier at selskapet har veldig strenge regler for all handel med brensel. Utover den nå aktuelle importen der motparten er et stort velkjent selskap som a2a, sier man at man har, vel vitende om situasjonen i Napoli, vært ekstra nøye med å kontrollere at både selskapets regler og internasjonalt lovverk og konvensjoner etterleves.

A2a er i Italia med sin virksomhet de facto en aktør i kampen mot kriminalitet av avfallshåndteringen. A2a har for eksempel fått støtte av både myndigheter og militæret for å kontrollere at lokal korrupsjon ikke blir en del av virksomheten.KALENDER