– Fjernvarmen er kraftsystemets bestekompis
2. april 2019
Fjernvarmens plass i framtidens kraftsystem er å være kraftsystemets beste venn – en venn som er der når det trengs som mest, mener Fortum Oslo Varme-sjef Eirik Folkvord Tandberg. Samspillet kan gi sikrere energiforsyning, reduserte kostnader, økt fleksibilitet, sirkulærøkonomi og økt komfort.
– Historisk har vi vært en plagsom lillebror, men vi er - og skal være kraftsystemets beste kompis, sa administrerende direktør Eirik Folkvord Tandberg i Fortum Oslo Varme i sitt foredrag «Fjernvarmens plass i framtidens energisystem» på Energi Norges Vinterkonferanse i Malmø torsdag.

Sikre markedsmekanismer

Etter å ha forklart forsamlingen litt grunnleggende om hva fjernvarme er, forklarte han hvordan samarbeidet kan bidra til lavere kostnader i systemet. Det betinger blant annet gode markedsmekanismer for samhandling mellom kraft- og fjernvarmenett, blant annet gjennom fleksibel bruk av storskala elkjeler.

–Nå kan vi delta i Statnett sine fleksibilitetsmarkeder selv om vi er på utkoblbar tariff – det er strålende. Det er ulike formål med de ulike ordningene –da kan vi bruke fleksibiliteten i flere situasjoner, sa Tandberg.

Sikre energiforsyningen

En viktig del av samarbeidet er forsyningssikkerhet, hvor Tandberg mener effekttariffer er nødvendig for å prise den verdien.

– Vi må tørre å legge om systemet. Det er den vanskeligste timen når det er mørkt, kaldt og ikke sol som definerer hvor dyrt systemet vårt vil bli – da må vi skyve forbruk bort fra den timen. Det betyr at vi må ha prissignaler og vi må tørre å legge om på kort sikt. Det kommer til å smerte litt, men det blir enda tyngre på lang sikt hvis vi ikke tør å gi insentiver for å flytte energibruk i tid, sa Tandberg.

Han trakk fram Enovas arbeid med å endre energimerkeordningen for bygg som et skritt i riktig retning.

– Energimerkeordningen er i dag veldig energiorientert, men er i ferd med å bli mer effektorientert. Der kjører Enova en god prosess med OED som tyder på at mye går i riktig retning og får inn høyere grad av effektprestasjonen i et bygg, og det er nødvendig å premiere for det totale systemet, sa Fortum Oslo Varme-sjefen.

Se hele innlegget til Folkvord Tandberg her:

Kan løse mange tjenester

Tandberg trakk fram hvordan fjernvarme legger til rette for å spille mange typer teknologier og mange typer energikilder sammen, og kan løse mange tjenester for samfunnet.

– Vannbåren oppvarming vilvære en forutsetning for å ha denne fleksibiliteten, og hvis vi ikke bygger fleksibilitet så får vi for dyr infrastruktur – da blir også varen kraft mindre verdt for det er for dyrt å transportere den fram til kunden, sa Tandberg og oppsummerte:

– I det lange løp må vi ha fleksibilitet på kundesiden i form av vannbåren oppvarming så vi totalt sett klarer å holde et konkurransedyktig energisystem, sa Tandberg.
 


Fjernvarmens plass i framtidens kraftsystem er å være kraftsystemets beste venn – en venn som er der når det trengs som mest, mener Fortum Oslo Varme-sjef Eirik Folkvord Tandberg. (Foto: Petra Gjemmestad / Energi Norge)
KALENDER