Mener energisparing kan sikre fornybar løsning for Svalbard
9. november 2018
Det er helt utenkelig å legge opp til ny energiforsyning på Svalbard uten å gjøre noe med de gamle, trekkfulle husene i Longyearbyen, mener fjernvarmeekspert Rasmus Bøckman i Longyearbyen lokalstyre.
- Longyearbyen er bygget som en brakkeby for gruva, og bærer preg av det. Det finnes bygg her som bare har vindsperreplater som isolasjon, sier Bøckman, som leder fjernvarmevirksomheten i Longyearbyen, til tu.no.
 
Bøckman påpeker at byggene opprinnelig var bygget for å vare like lenge som aktiviteten i den nærmeste gruva.
 
- Få har tanker om å være særlig lenge på Svalbard, ingen skal bygge og bo her i 50 år. Byggene preges av det. Det er stort sett store kommersielle og statlige aktører som eier byggene, noe som kan være både en styrke og en svakhet. De har jo gjerne større finansielle muskler, sier Bøckman.

Innspillsmøte

Fredag samler Olje- og energidepartementet interesserte parter til et innspillsmøte om ny energiforsyning på Svalbard. Utgangspunktet er en rapport fra Thema og Multiconsult, som anbefaler å erstatte kullkraft med gasskraft i Longyearbyen.
 
- Det er vanskelig å forstå at man anbefaler å bytte en fossil kilde med en annen fossil kilde i et arktisk miljø som virkelig merker klimaendringene for fullt. Spesielt når den valgte løsningen ikke tar høyde for den energisparingen som en høyere standard på husene vil innebære, sier daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme.
 
I tillegg til dårlig isolering, er det vanlig å sløse med varmen, som gjerne arbeidsgiveren betaler for. Betale gjør man etter størrelsen på husene og ikke faktisk forbruk. Det fører til et forbruk som er 40 prosent høyere, korrigert for utetemperatur, enn det som er vanlig på fastlandet.

«Det er vanlig å regulere innetemperaturen ved å åpne vinduet framfor å justere på varmeovnene», skriver Thema og Multiconsult i sin rapport.

Bør kombinere løsninger

Tar man høyde for at varmebruken kan kuttes 40 prosent, vil det gjøre noe med hvilken forsyningsløsning som vil fungere best.

- Her har man en strålende anledning til å kombinere energisparing med fornybar produksjon. Solkraft og solvarme, vindkraft og bioenergi, termisk akkumulering og sesonglagring og elektriske batterier kan samspille i forsyningen av strøm og fjernvarme, sier Juhler.

 
Isolasjonsprodusenten Glava er blant aktørene som er med i nettverket Norge 203040, hvor flere av Norges største selskaper bidrar for å finne en utslippsfri energiløsning for Longyearbyen.
 
Direktør i Glava, Jon Karlsen, tror det er mulig å kutte energiforbruket med to tredeler:
 
- Vi har tatt utgangspunkt i det nye elementsystemet vårt, hvor man tar av kledningen og bruker ferdigelementer til å lage et nytt skall med vedlikeholdsfri ytterkledning. Om man gjør dette på både fellesbygg og boliger, bør man kunne kutte to tredeler av energibruken, sier direktør i Glava, Jon Karlsen til tu.no.

PS! Norsk Fjernvarme arangerer sitt årsmøte for alle medlemmer på Svalbard i 2019. Trykk her for mer informasjon.


Husene på Svalbard er dårlig isolerte og det sløses med energien. Mer energieffektive bygg kan gjøre en fornybar energiløsning mulig, mener Norsk Fjernvarme. (Foto: Anne Solsvik)
KALENDER