Fornybar varme - nå også på byggeplass på Campus Ås
7. november 2018
Statsbygg har skrudd på miljøvennlig fjernvarme i Veterinærbygget som er under oppføring på Campus Ås. Dette vil redusere utslippene på byggeplassen med rundt 600 tonn CO2 i året. Statkraft Varmes varmesentral, som ble etablert i 2013, varmer også opp resten av NMBU og kommunale bygg i Ås sentrum.
- Fornybar varme fra Statkrafts fjernvarmeanlegg skal forsyne Statsbyggs største byggeprosjekt med varme både under byggefasen og når bygget står ferdig i 2020, sier Per Roar Nordby, assisterende prosjektdirektør i Statsbygg i en melding.

Fossilfrie byggeplasser er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene. Vanligvis brukes diesel- og gassaggregater til tørking og oppvarming av byggeplasser, men fra og med i dag vil de første delene av det 63.000 kvadratmeter store byggeprosjektet varmes opp av fornybar fjernvarme.

Det nye Veterinærbygget på Campus Ås skal bli et passivhus og fjernvarmeanlegget skal forsyne bygningen med miljøvennlig varme basert på kortreis flis.  Kontrakten med Statkraft er på 5 GWh fornybar varme, det vil si like mye energi som det forbrukes i 250 husstander på et år.

Anlegget, som ble etablert i 2013, varmer også opp resten av NMBU og kommunale bygg i Ås sentrum. - Realiseringen av dette fjernvarmeanlegget er en drøm, kommenterte  daværende Ås-ordfører Johan Alnes da anlegget ble åpnet for fem år siden. 


Varmepåkobling på Campus Ås:Tormod Gevelt, prosjektleder i Statskraft, og Per Roar Nordby, assisterende prosjektdirektør i Statsbygg. Foto: Morten Nordahl Ellingsen
KALENDER