Slamrenseanlegg i Gjøvik - Eidsivas første plusskunde for fjernvarme
24. oktober 2018
Eidsiva Bioenergi og Rambekk renseanlegg har i fellesskap etablert en ny varmesentral for utveksling av varme mellom renseanlegget og fjernvarmenettet i Gjøvik. Anlegget ble offisielt åpnet tirsdag.
- Prosjektet er et nyskapende eksempel på et godt regionalt samarbeid som gir god forretning og god miljøgevinst. Erfaringen fra dette prosjektet er relevant langt utover Innlandet for utviklingen av nye miljøvennlige energisystemer og et effektivt tiltak i det grønne skiftet. Samarbeidet er banebrytende for Eidsiva fordi Rambekk renseanlegg er vår første påkoplete kunde som leverer varme inn i ett av våre største fjernvarmenett, sier daglig leder i Eidsiva Bioenergi, Ola Børke i en melding, som også omtalte prosjektet på Fjernvarmedagene Urban Energi i forrige uke:

—Gjøvik kommunen hadde en utfordring da de jobbet med sin klimaplan om å bli klimanøytral; renseanlegget som mottar kloakkslam fra nabokommunene som bla benyttes til å produsere biogass, har i prosessen gitt et gassoverskudd som har blitt faklet og medført utslipp av metan.
Gjennom deler av året leverer Rambekk Rensesentral varme som ellers hadde gått til spille inn på vårt fjernvarmeanlegg på Gjøvik mens andre deler av året får de varme fra vår varmesentral til prosessen, sa han.


Og under den offisielle åpningen tirsdag uttrykte også ordføreren på Gjøvik sin begeistring:
— Ideen er genial. Dette er husholdningers kloakk som har blitt faklet tidligere, sa ordfører Bjørn Iddberg.
Og VA-sjef Asbjørn Tufto i Gjøvik kommune tilføyde: — Det er en stor dag for oss. Vi har allerede prøvekjørt anlegget. Vi er allerede plusskunde hos Eidsiva, sa han,ifølge Oppland Arbeiderblad, som skriver videre:

«Spillvarmen som leveres er nok til å varme opp flere store bygg, som for eksempel rådhuset, CC Gjøvik og Vindingstad skole, eller tilsvarende 150 boenheter med et årlig forbruk på 20.000 kilowattimer. Metangassen fra kloakkslambehandlingen blir brent i en fyrkjele og varmer opp vann som blir sendt inn på Gjøviks fjernvarmenett».

Norges første plusskunde for fjernvarme ble etablert av Statkraft i 2017 i Moss og Trondheim, og erfaringene fra den første etableringen har vært nyttige for realiseringen av prosjektet på Gjøvik, ifølge meldingen fra Eidsiva Energi.
Virksomhetsleder Asbjørn Tufto (t.v.), daglig leder i Eidsiva Bioenergi, Ola Børke, og ordfører i Gjøvik Bjørn Iddberg viser fram den innovative varmesentralen på Rambekk renseanlegg, under den offisielle åpningen tirsdag. Foto: Eidsiva Energi
KALENDER