Geotermi kan erstatte kull til oppvarming i Tysklands mest folkerike delstat
24. september 2018

Nordrhein-Westfalen – Tysklands tettest befolkede delstat med 18 millioner innbyggere, vurderer å erstatte kull med geotermi for å oppnå karbonfri fjernvarme i fremtiden.

Under en nylig avholdt geotermisk konferanse i byen Bochum ble det diskutert hvordan varmeleveranser og fjernvarmeleveranser i byområder i delstaten kunne bli klimavennlig eller klimanøytral i post kull- æraen.

Konklusjonen til de 150 ekspertene på området som deltok på konferansen var at geotermisk energi vil kunne være en viktig brikke for å sikre varme og energi-omleggingen i Nordrhein-Westfalen (NRW)

 Statssekretær Christoph Dammermann (FDP) i delstatens finansdepartement uttalte : —Geotermisk energi er en viktig del av framtidens varmeleveranse i NRW. Søknads-tallet for å benytte denne teknologien i første halvår viser at denne interessen fortsetter å vokse: Totalt ble om lag 4000 nye geotermiske varmesystemer registrert i delstatens «miljøbyrå» i 2017. Det er en økning på mer enn 15 prosent fra 2016.
Det er veldig overraskende tall. Andre deltastater ville vært fornøyd hvis de hadde denne kapasiteten, sa Leonhard Thien, geotermisk ekspert i Energirådet NRW.

Reiner Priggen, ordfører for fornybar energi i delstaten så gjerne at myndighetene implementerte et dypgeotermisk prosjekt i delstaten. Vi mangler et referansesystem basert på München-modellen i NRW.

Rolf Bracke leder for geotermisk senter i Bochum gjorde det klart at det var mangel på ressurser for å erstatte kull med geotermi når kullproduksjonen ble stoppet.  Men NRW, som München, har et høyt dypvanns geotermisk potensial.  I tillegg kan gruvevann ifølge spesialisten benyttes som varmekilde i Ruhr-området. På den måten kan naturlige varmekilder langt overgå behovet.  Politikere og bedrifter burde nå reagere raskt, da en klimavennlig omlegging av fjernvarmesystemene til dypgeotermisk og gruvevann vil ta vel 20 år, forklarte Bracke.  Kilde: ThinkGeoenergy /Euroheat & Power.Boretårn, Bochum, Tyskland (kilde: flickr/ x1klima, creative commons)
KALENDER