EU-parlamentet sier ja til mer energieffektive og smartere bygg
18. april 2018

EU-parlamentet stemte tirsdag ja til  nær nullenergi-bygg i 2050.Hensikten med energieffektiviseringsdirektivet er å redusere karbondioksidutslippene fra bygg fram til 2050. Bygg står i dag for 40 prosent av energiforbruket og 36 prosent av klimagassutslippene i EU.

  

For å redusere utslippene er energieffektivisering minst like viktig som fornybar energi. Det blir ingen utslipp fra den energien vi aldri benytter. Jeg er veldig fornøyd med at vi har lykkes i å få Parlamentet til å stemme i en grønn retning i dette spørsmålet., sier Jakop Dalunde, EU-parlamentariker for Miljöpartiet ifølge energinyheter.se.

I dag er ca. 35 prosent av EUs bygg over 50 år gamle. De mangler ofte tilstrekkelig isolering og byggene varmes opp med umoderne metoder. Ved langsiktige renoveringsmetoder vil Parlamentet redusere energiforbruket, spesielt for de dårligst utrustede byggene. Parlamentet håper med forslaget både å redusere utslippene av drivhusgasser og å gi EU-borgerne billigere el- og varmeregninger.

Direktivet inneholder også et forslag om forbedret elektromobilitet, og foreskriver blant annet at parkeringsplasser i nye boligbygg må ha mulighet for å lade eldrevne kjøretøy. 

– Det er bra at Parlamentet tar stilling til å bygge ut ladeinfrastrukturen. Det er et viktig steg i den omstillingen vi har foran oss for å nå EUs klimamål. Det gjør det enklere for mennesker å velge rett, sier Jakop Dalunde (MP).

KALENDER
22 - 24 mai