Solvarmen brer om seg i Europa
12. april 2018
Inspirert av den årlige markedsveksten på 35 prosent i Europa, deltar i disse dager 350 eksperter og beslutningstakere på den femte internasjonale solvarmekonferansen i Graz i Østerrike.
Under konferansen, som startet onsdag og avsluttes i dag, diskuteres erfaringer, status samt strategier for å fortsette den positive utvidelsen av solvarme-markedet.

Solvarmebransjen forventer en lys fremtid for deres forretningsområde. Ifølge presidenten i den europeiske fjernvarmeorganisasjonen Euroheat & Power Werner Lutsch, vil solvarme for første gang bidra til mer enn 1 TWh i fjernvarmenettet per år. Basert på markedsutviklingen så langt vil solvarmekapasiteten knyttet til fjernvarme øke til 240 terawattimer i 2050Solvarme vil da utgjøre 15 prosent av fjernvarmemarkedet.
 
Basert på gjennomsnittsveksten av markedet de siste fem årene på 35 prosent, er Werner Lutsch, som også leder den tyske fjernvarmeorganisasjonen AGFW, overbevist om at solvarmemarkedet og fjernvarmebransjen sammen vil nå dette målet.  Spesielt fordi både industrien og fjernvarmebransjen har utviklet et veldig godt og solid samarbeid.
 
Foregangslandet Danmark er fortsatt klart i tet. Mer enn 100 danske byer og kommuner har solvarmeanlegg – som utgjør alt fra 15 til 60 prosent av den lokale fjernvarmeleveransen. Men land som Østerrike, Tyskland, Frankrike og Sverige tar innpå. Den velprøvde solvarmeteknologien blir stadig oftere tatt i bruk i disse landene med stor variasjon på anleggene. Det er anlegg som leverer solvarme til by-kvartaler, det er såkalte bioenergibyer hvor solvarmeanlegg supplerer all varme om sommeren, og det er gigantiske anlegg etablert  på store jorder, med en kapasitet på opp til 100 megawatt, som i den danske byen Silkeborg, skriver Euroheat & Power på sine nettsider.
 
Sammenlignet med forrige konferanse som fant sted i Billund i Danmark i 2016, har antall deltakere økt fra vel 200 til 350 i år, og mens deltakerne representerte 20 ulike land i 2016, er 33 land representert på årets konferanse.
 
Lederne for konferansen  Christian Fink fra AEE Institute for Sustainable Energy (AEE INTEC) i Graz og Thomas Pauschinger fra The Steinbeis Research Institute Solites i Stuttgart, Tyskland, mener dette er et veldig godt tegn på økt bruk av solvarme i nær- og fjernvarmenett.
 
Pauschinger understrekte i sin tale at EU-kommisjonen støtter denne type internasjonal samarbeid for videre utvikling av solvarme: – Vi har lykkes med å utvikle konferansen også på grunn av støtten fra EU-kommisjonen, en støtte som startet i 2009 og som har pågått fram til i dag.  
 
Ifølge Christian Fink er målet med konferansen å bringe sammen forretningseksperter og beslutningstakere som er interessert i å ta i bruk teknologien, og til å bli  inspirert til å ta i bruk teknologien til nye prosjekter.
 
Onsdag var det også to ekskursjoner til solvarmeanlegg i Graz, som var en god anledning til å knytte nye kontakter, og til diskusjoner.
 
Ifølge artikkelen på Euroheat & Powers nettsider, var det ikke tilfeldig at Graz ble valgt som vertsby i år. Østerrikes nest største by har som mål å få en CO2-nøytral fjernvarme. For å lykkes bygges nå et 450 000 kvadratmeters solfangeranlegg.

Ifølge styrelederen for Energie Steiermarks, som bygger anlegget, er det selskapets mål å øke andelen fornybar varme i varmeleveransene i Graz de kommende årene for å gjøre leveransene enda mer bærekraftig. - Solvarme kombinert med store termiske lagre, som vårt prosjekt Big Solar, vil spille en viktig rolle for å lykkes med dette, sa han. (kilde: Euroheat.org)


KALENDER
22 - 24 mai