Mo(bil) fjernvarme kutter utslipp på byggeplassen
22. mars 2018
Mo Fjernvarmes nye, mobile løsning for byggtørk erstatter tradisjonelle dieselaggregater. Det gir både miljø- og økonomiske gevinster. – Det er både driftssikkert, renere, gir mindre støy og dermed bedre HMS for bygningsarbeiderne, sier  prosjektleder i HENT, Pål Høsøien.
Mo Fjernvarme har tidligere levert fjernvarme til byggtørk ved oppføringen av blant annet nybygg til Toyota Nordvik og et sykehjem, men da via byggets permanente varmeanlegg. For å kunne levere fjernvarme i en tidligere fase og til flere byggeprosjekter, har selskapet nå fått laget mobile enheter som kan kobles rett på fjernvarmeinntaket i bygget.

– Denne løsningen er en svært miljøvennlig erstatning for tradisjonelle dieselaggregat, såkalte kokoverk, sier daglig leder i Mo Fjernvarme, Terje Sund-Olsen til Rana No.

Slik ser den ut, Mo Fjernvarmes nye, mobile løsning for fjernvarme på byggeplasser. (Foto: Mo fjernvarme)

Etter å ha benyttet fjernvarme under byggingen av nytt sykehjem i Rana, er kommunen så fornøyd – både med miljø- og økonomiske gevinster, at bruk av fjernvarme kan bli et krav ved bygging av kommunale bygg, hvis infrastrukturen er tilgjengelig. 

I Oslo kommune er for eksempel dette allerede innført.

I forbindelse med byggingen av Selfors sykehjem har Mo Fjernvarme beregnet en CO2 -besparelse på 50 tonn i forhold til bruk av tradisjonelle dieselaggregat. I tillegg fikk entreprenøren en rimeligere oppvarming.

Søkte nasjonalt - fant løsningen lokalt

Da Mo Fjernvarme startet utviklingen av den mobile fjernevarmeløsningen, søkte man i hele landet etter riktig utsyr. Løsningen ble imidlertid kortreist, for det var Brødrene Dahl i Mo i Rana som til slutt kom opp med den beste løsningen.
 
Det mobile anlegget består av standard komponenter, men de er satt sammen på en måte som gir stor fleksibilitet og mobilitet. Prototypen har flere ulike tilkoblingsmuligheter og kan dermed tilpasses forskjellige byggeprosjekter og behov.
 
 Anlegget kan driftes uten tilsyn, tar liten plass og har ingen utslipp av støy, CO2, NOx og sot, som er vanlig på de tradisjonelle dieselaggregatene. Dette gir en betydelig forbedring av arbeidsmiljøet, sier Terje Sund-Olsen til nettavisen.

Miljøgevinsten viktigst

Hoved-entreprenør på det nye fellesbygget på Polarsirkelen Vgs. på Mjølan, HENT, har nå tatt i bruk prototypen, etter at Mo Fjernvarme tok kontakt med prosjektlederen i fjor høst. Det var det miljøvennlige aspektet som først og fremst trigget entreprenøren.
 
 For oss har dette fungert veldig godt. Det er både driftssikkert, renere, gir mindre støy og dermed bedre HMS for bygningsarbeiderne. Denne løsningen bør være høyaktuell for flere når det gjelder tørking av bygg under oppføring, sier prosjektleder i HENT, Pål Høsøien.
 
Erfaringene med prototypen så langt har vært så gode at selskapet allerede har bedt Mo Fjernvarme om å levere flere varmevifter. Total kapasitet på det mobile anlegget vil da bli om lag 250 kW, som altså drives med fra gjenvunnet energi fra prosessbedriftene i Mo Industripark.

 Her brukes gjenvunnet energi, noe som gir en ren miljøgevinst. Det er faktisk det viktigste argumentet for å bruke denne løsningen, sier Pål Høsøien.

Forbud mot fossil oppvarming i 2020

Tall som fjernvarmebransjen har innhentet fra en rekke byggeplasser i 2015 og 2016 viser at i mengden varme som brukes til byggtørk i gjennomsnitt utgjør 70 prosent av det ferdige byggets forventede årlige varmebehov. I en DNV GL-rapport presentert på Arendalsuka i fjor, ble det totale utslippet fra norske byggeplasser anslått til å være på 340.000 tonn CO2 og 4.700 tonn NOx.

Det er vedtatt forbud mot fossil oppvarming av bygg fra 2020. Tørking av byggeplasser er foreløpig ikke pålagt nye miljøkrav fra myndighetene.

 Fjernvarmebransjen har frontet et forbud mot bruk av fossilt drivstoff også i byggefasen, og med denne type mobile varmesentraler viser bransjen at det finnes svært gode alternativer, sier Terje Sund-Olsen til Rana No.


Bjørn Peder Andersen (Brødrene Dahl), Pål Høsøien (HENT) og Morten Sund (Mo Fjernvarme) med en av de mobile varmeviftene, som drives med miljøvennlig fjernvarme og erstatter dieseldrevne aggregat. (Foto: Mo Fjernvarme AS)
KALENDER
22 - 24 mai