Metrostasjoner skal varme bygg i Bucaresti
15. mars 2018
I Bucaresti vil man benytte overskuddsvarme fra hovedstadens metrostasjoner til fjernvarmesystemet. Det skjer som ledd i  Horizon 2020- prosjektet ReUseHeat, hvor europeiske fjernvarmeforeninger, virksomheter og forskningsmiljøer samarbeider for å kartlegge og demonstrere utnyttelse av urban overskuddsvarme.
Dansk Fjernvarmes tenketank Grøn Energi har allerede utgitt en katalog med 24 konkrete eksempler på utnyttelse av overskuddsvarme, og er i disse dager på besøk i den romanske hovedstaden Bucaresti for å se nærmere på prosjektet hvor man skal innlemme varme fra ventilasjonssjakten i tunnelbanesystemet.  

- Det er veldig inspirerende å se hvordan de lykkes med å utvikle et bæredyktig fjernvarmeprosjekt med energi fra metrostasjonene. Det viser at det nesten ikke er noen grenser for hvilke varmekilder som kan benyttes til fjernvarme hvis investeringsbetingelsene er riktig, sier Nina Detlefsen sjefsanalytiker i Grøn Energi.

Sammen om overskuddsvarmen
Turen til Bucarest er en del av Horizon 2020- prosjektet kalt ReUseHeat, hvor europeiske bransjeforeninger for fjernvarme, virksomheter og forskningsmiljøer går sammen om å kartlegge og demonstrere utnyttelse av urban overskuddsvarme i EU. Det gjelder blant annet overskuddsvarme fra henholdsvis et datasenter, spillvann, kjølesystemer på et sykehus og metro-stasjonen i Bucaresti.

Rammevilkår viktig
En ting er at det skal være en varmekilde - det kan være overskuddsvarme fra supermarkeder, industriens prosesser, datasentre eller noe helt annet. Men det er ifølge Nina Detlefsen da viktig at ikke avgiftsstrukturer står i vegen for utnyttelse av overskuddsvarmen: - Her har vi blant annet sett hvordan man i Sverige har lykkes i å utnytte overskuddsvarme fra store datasentre ved å gi en målrettet lempelse av elavgiften til kollektive varmepumper, på samme måte som de også i Gøteborg utnytter varmen fra spillvann i stor stil. Det kan vi godt la oss inspirere av, sier sjefsanalytikeren.

Prosjektet ReUseHeat, som ble lansert i oktober 2017 pågår fram til 2021. Med i prosjektet er blant andre Aalborg Universitet og Grøn Energi, mens Danfoss og Vattenfall følger prosjektet tett. (kilde: danskfjernvarme.dk)
 


KALENDER
22 - 24 mai