Fjernvarmeprofessor mener landsmenn må spre fjernvarmekunnskapen
15. februar 2018
Teknologien for fjernvarme har vært benyttet som distribusjon av varme i flere hundre år. Men det er utrolig mye mer å forbedre og utvikle innen området. Det mener Sven Werner, professor i energiteknologi ved Högskolan i Halmstad.
—Sverige, som er verdensledende innen feltet, bør bli bedre på å eksportere kunnskapen til vår omverden. Fjernvarme innebærer en stor samfunnsøkonomisk gevinst. Dersom Europa i år 2050 hadde like mye fjernvarme som Sverige har i dag, ville den langsiktige gevinsten være om lag 1 000 milliarder kroner per år, sier Sven Werner.

Sven Werner ble professor ved Högskolan i Halmstad 2007, og har jobbet hele sitt profesjonelle liv med fjernvarme. Nå skal bli pensjonist, men vil likevel fortsette med å utvikle fjernvarmen.  

– Jeg skal forske i ytterligere ett par år. Vi er inne i en veldig spennende periode nå når flere av forskningsgruppens resultater har fått internasjonalt gjennomslag.  Ett eksempel er forskningsprosjektet Heat Roadmap Europe, der vi sammen med danske kolleger har bidratt med å spre kunnskap om fjernvarme. Det har blant annet ført til at EU har tatt fram en helt ny varmestrategi basert på våre forskningsresultater.

I en nylig publisert vitenskapelig artikkel skriver Sven Werner og hans doktorand Helge Averfalk om hvilke tekniske utfordringer som bør gjøres for å tilpasse fjernvarmesystemet til framtidens markedsforhold. 

De første moderne fjernvarmesystemene ble bygget i USA på slutten av 1800-tallet, og var dampbaserte.  New York Citys fjernvarmenett fra den tiden er fortsatt i drift. Den tekniske utviklingen har siden tatt store skritt fremover, og i dag variere varmekildene.  Det som er felles for alle fjernvarmesystemene er at de bygges på å distribuere en allerede skapt varme –– på den måten så er det varme som gjenbrukes.

– Det finnes så utrolig mye varmeoverskudd i vårt samfunn som man kan benytte en gang til.  Gjennom fjernvarmesystemer kan boligområder varmes opp med varme som ellers hadde gått til spille, fra for eksempel kraftverk, avfallsforbrenningsanlegg, industrier, datasentraler og krematorier. Det gjelder bare å være varmedetektiv og finne varmen for å ta vare på den, oppfordrer Sven Werner.

Fjernvarmen er mest effektiv i tettsteder mens varmepumper er å foretrekke i glisgrente områder. Det største varmetapet skjer i forgreninger, det vil si i de mindre rørene.  Store rør, som for eksempel fra en fabrikk til en by, har veldig lite varmespill og disse rørene er derfor veldig effektive for å lede fjernvarme.

– Sverige ligger veldig langt fremme i utviklingen av fjernvarme, men vi er dårlige på å fortelle om det. Det er et utrolig stort potensial i fjernvarme og det er en nødvendig del i framtidens bærekraftige samfunn, forklarer Sven Werner.   

Foruten at vi kan bli bedre på å eksportere vår kunnskap om fjernvarme til andre land, kan vi også her i Sverige bli bedre på å utvikle fjernvarmeteknologier og system.  Det som kreves er den såkalte fjerde generasjons fjernvarmesystem, noe som fremfor alt kan innføres i nye boligområder som bygges.

Sven Werner nevner for eksempel den nye bydelen Västerport i Varberg, der man faktisk kan varme hele området med gjenvunnet overskuddsvarme fra den nærliggende papirfabrikken.– Vi kan også  bli bedre på å ta vare på fornybar energi.  Overskudd som etableres fra vindkraftverk eller solceller kan tas inn i fjernvarmesystemet med store elkjeler eller varmepumper, sier han. (kilde: energinyheter.se)


Sven Werner, professor i energiteknologi ved Högskolan i Halmstad
KALENDER
22 - 24 mai