Forslag til reviderte energikrav i TEK 17 på høring
14. februar 2018

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) tirsdag forslag til endring i energiforsynings-kravet til bygninger over 1000 m2 i byggteknisk forskrift på høring. Høringsfristen er satt til 20. april.
 

—Innretningen er positiv for Norsk Fjernvarme hvor fleksibilitetsgrensen er økt fra
60 prosent til 80 prosent og tatt inn i forskrift, mens el til oppvarming fortsatt likestilles med annen fornybar energi, sier daglig leder i Norsk Fjernvarme Heidi Juhler i en kommentar.

Hun tilføyer at forslaget ikke er i tråd med Stortingets to vedtak, og at foreningen vil drøfte høringsforslaget grundig med bransjen før de avgir sitt høringssvar.

Se høringsforslaget her
KALENDER
22 - 24 mai