Gjøvik kommune – forbilde for klimaarbeid
12. februar 2018
Miljødirektoratet har laget en film om klimaarbeid i småbyer, med Gjøvik som eksempel. Blant tiltakene Mjøsbyen kan skilte med er utbygging av fjernvarme, godt utbygd sykkelnett, miljøvekting i kommunens innkjøp og forsøk på selvkjørende buss. Ut-arbeidelse av helhetlig klimaplan er ifølge kommunen viktig for å redusere klimagass-utslipp.  


—Gjøvik er en typisk norsk kommune som jobber mye med å redusere utslipp av klimagasser. Kommunen jobber bredt med klima, som utbygging av sykkelveier, økt bruk av el-sykler, forsøk med selvkjørende buss, miljøvekting i kommunens innkjøp og fjernvarme. Et av de viktigste grepene er å lage en helhetlig klimaplan, sier klima- og miljørådgiver Bjørnar Kruse i Gjøvik kommune som dere møter i filmen.

Filmen er laget av Snöball Film på oppdrag fra Miljødirektoratet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Miljødirektoratet administrerer Klimasats, en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til overgangen til lavutslippssamfunnet - se www.miljokommune.no.
Difi jobber for at offentlige anskaffelser skal være så klima- og miljøvennlige som mulig - se www.anskaffelser.no.
KALENDER
22 - 24 mai