Ja til tilknytningsplikt på Gjøvik
7. desember 2017
Alle nybygg og bygg som skal renoveres med et samlet oppvarmet bruksareal på over 500 kvadratmeter, skal knyttes til fjernvarmenettet på Gjøvik. Det har kommunestyret vedtatt etter en lengre debatt.
Forslaget gikk ifølge Oppland Arbeiderblad ut på at det også skal være mulig for utbyggere å velge andre miljøvennlige energikilder som bergvarme, solceller, vindkraft eller å installere el-kjel. 

Men rådmannens opprinnelige forslag om å etablere tilknytningsplikt fikk flertall med 23 stemmer. 

Tilknytningsplikten skal gjelde innenfor konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegg og skal gjelde alle nybygg med samlet oppvarmet bruksareal over 500 kvadratmeter og bygg med oppvarmet bruksareal over 500 kvadratmeter som gjennomgår en hovedombygging. 

Ved feltutbygging innenfor konsesjonsområdet hvor det blir bygd flere bygg med samlet oppvarmet bruksareal på over 500 kvadratmeter, vil hvert av disse byggene være tilknytningspliktige. Feltutbygging er definert som rekkehus, flermannsboliger og tilsvarende bygninger eller næringsbygg innenfor et geografisk avgrenset område. 

Det er noen unntak til regelen, blant annet passivhus. 

Tilknytningsplikten er innført etter anmodning fra Eidsiva Bioenergi AS, skriver Oppland Arbeiderblad (oa.no).
 
KALENDER
26 - 27 november
22 - 24 mai