Fjernvarmekunder mer fornøyd enn elkunder i Sverige
1. desember 2017
Årets måling fra Svenskt kvalitetsindex (SKI) viser at kundetilfredsheten innen energibransjen øker svakt i landet. Mest fornøyd med sin leverandør er fjernvarme-kundene, som synes at fjernvarme er en rimelig løsning for oppvarming, og at fjernvarme er den rette løsningen også i fremtiden.  Her ligger snittindeksen på 71 i år.
 
 
Resultatet i årets måling fra  SKI viser på en svakt oppadgående trend for energibransjen. Også innen elhandel og elnett unntatt privatkunder elnett, øker kundetilfredsheten, om enn fra lavere nivåer.
 
- SKI skriver i sin analyse at kunder i stadig større grad etterspør myke verdier og å få tilpasset informasjon. Her tror vi at  Prisdialogen, en felles modell for dialog om prisendringer lokalt som fjernvarmebransjen nå har benyttet i fem år, bidrar til et generelt positivt bilde av selskapene, sier Thomas Forsberg, markedsansvarlig for varme og kjøling i Energiföretagen Sverige.

Både elhandel og elnett øker i årets måling sammenlignet med  2016, om enn fra lavere nivå. Kundetilfredsheten havner på 64,7 for elhandel privatkunder respektive  64,8 for bedriftskunder. (kilde: energiforetagen.se)
 
 
KALENDER
26 - 27 november
22 - 24 mai