Fra fjernvarme til Urban Energi
21. november 2017
Fjernvarmen er verken fjern eller bare varm. Den er lokal og leverer også kjøling. Derfor har Norsk Fjernvarme nå tatt i bruk begrepet "Urban Energi" for bedre å beskrive det medlemsbedriftene driver med.
Bruken av "Urban Energi"-begrepet er i det stille blitt faset inn de siste årene, men fikk sitt gjennombrudd på Fjernvarmedagene i oktober - som nå heter Fjernvarmedagene Urban Energi.

Mer enn fjernvarme

– «Fjernvarme» er ikke helt dekkende for det vi driver med, for det er ikke så veldig fjernt, og det er ikke bare varmt, sa daglig leder i Norsk Fjernvarme, Heidi Juhler fra scenen.

I siste utgave av fjernvarmebilaget til bladet Energi utdyper Juhler hvorfor. 
– Det handler om å bruke byens ressurser på den mest optimale måten, som går utover bare det elektriske. Hvis vi satser ensidig på elektrisitet, dekker vi ikke forsyningssikkerheten, og får ikke brukt byens ressurser, sier Juhler.

Et viktig poeng er å få fram at fleksibel bruk av Urban Energi, altså lokale energiressurser som allerede finnes i ognær byer og tettsteder, kan redusere kostnadene ved utbygging av nytt kraftnett.

Ros fra Søviknes

Olje- og energiminister Terje Søviknes roste begrepet da han holdt åpningsinnlegget på konferansen.

– Det at dere bruker ordet Urban Energi er viktig. Jeg tror det er viktig for å løfte opp og komme ut med budskapet om hva dette kan bety for framtidens samlede energisystem, sa Søviknes og la til at han ville be taleskriverne sine om å bruke begrepet oftere framover.

Det vil også Norsk Fjernvarme gjøre.
– Jeg vet ikke i hvilken grad det erstatter fjernvarme-begrepet, men vi kommer til å begrepet urban energi mer, sier Juhler.

Blant annet vil nettsiden til Fjernvarmedagene Urban Energi få adressen urbanenergi.no 

Ikke navnebytte

Inntil videre er det ingen planer om at Norsk Fjernvarme endrer navn.

– Det har vi ikke snakket om. Det må styret eventuelt beslutte, og det kan ikke endres før foreningens årsmøte. Det har ikke kommet noe forslag om det. Men vi vil gjerne at medlemmene bruker begrepet fromover for at folk skal forstå innholdet bedre, sier Juhler.
 
 


Begrepet "Urban Energi" fikk sitt gjennombrudd på Fjernvarmedagene i oktober. Her fra en av debattene. (Foto: Johnny Syversen)
KALENDER
22 - 24 mai