Selger elnett, men beholder fjernvarmenett i Hamburg
16. januar 2014
Det er nå klart at Vattenfall selger sin majoritetsandel i nettselskapet Stromnetz Hamburg GmbH. Kjøperen er Hamburg by. Hamburg har også en opsjon om å kjøpe fjernvarmenettet i 2019, i dag eier Vattenfall 74,9 prosent og byen Hamburg 25,1 prosent av både el- og fjernvarmenettene  i Hamburg. Bakgrunnen for avtalen er utfallet av en folkeavstemning i hansabyen i september 2013, som viste at flertallet av innbyggerne ønsket at el- og fjernvarmeselskapene skulle bli heleid av Hamburg by. (se egen artikkel)
- Avtalen er gunstig for alle parter og skaper samtidig et fundament for et fortsatt godt samarbeid med byen Hamburg. Sammen kan vi sikre sikker drift og fremtidsrettet utvikling av byens energiforsyning, sier Tuomo Hatakka, leder for region Continental Europe / UK i Vattenfall.
 
Ifølge avtalen, som fortsatt skal godkjennes av Hamburg senat og styret i Vattenfall, er verdien av hele elnettet foreløpig fastsatt til cirka 4,8 milliarder kroner. Ved salget av elnettet i Hamburg får Vattenfall en foreløpig gevinst på minst 2,6 milliarder kroner.
Stromnetz Hamburg omfatter forretningsavtalen også trafikkanleggsselskapet  Vattenfall Europe Verkehrsanlagen, måleselskapet Vattenfall Europe Metering og nettserviceselskapet Vattenfall Europe Netzservice GmbH.

– Vi synes det er synd at vi må selge elnett-virksomheten, men vil også fremover ha en omfattende virksomhet i regionen. Og vi vil fortsette å utvikle vårt samarbeid med byen Hamburg, sier Tuomo Hatakka.

Foruten fjernvarmevirksomheten har vi i dag mer enn 750 000 el- og gasskunder i byen. Vi har også elproduksjon, tradingvirksomhet og viktige kompetansesentere for den tyske vindkraften, elbiler og distribuert elproduksjon. Vi har dessuten mange ansatte som jobber med å avvikle kjernekraften vår utenfor Hamburg.

- Avtalen innebærer også at begge parter binder seg til å avstå fra rettslige krav som kunne dukket opp som følge av  uklarheter om vilkårene for fjernvarmevirksomheten, sier Tuomo Hatakka.

Når det gjelder fjernvarmeselskapet  Vattenfall Wärme Hamburg, så vil det fortsatt drives av Vattenfall med byen Hamburg som deleier av 25,1 prosent, i alle fall fram til 2019. I 2019 har byen Hamburg en opsjon om enten å kjøpe den resterende eierandelen av fjernvarmenettene, eller som i dag, å fortsette som minoritetsandelen som byen kjøpte i 2011.(se egen artikkel her)


KALENDER