TRINE SKEI GRANDE
Leder Venstre

" Oslo kommunes innsats for å legge til rette for fjernvarme for Oslos befolkning og i kommunale bygg er en suksesshistorie, som for eksempel staten kan lære mye av."
 

Trine Skei Grande
Venstre-leder og stortingsrepresentant

- Hva er fjernvarme?
 
- Fjernvarme er et energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted, og anvendes et annet sted. Til transport av varmeenergien brukes en lukket rørsløyfe som transporterer varmt vann til forbruker og lunket vann tilbake for ny oppvarming. Energiproduksjonen kan derved skje i effektive fjernvarmesentraler flere kilometer fra forbrukeren.
 
 - Hva er de største samfunnsfordelene med fjernvarme ?
 
- At man ikke har klimagassutslipp ved oppvarming av bygg, som er en stor del av energibruken i Norge, og som det burde være lett å redusere med alle de gode, utslippsfrie alternativene som er tilgjengelige. Det er derfor Venstre også fikk gjennomslag for å forby fossil oppvarming innen 2020,  i klimaforliket.
 
- Hva er den mest undervurderte verdien av fjernvarme ?
 
- At man kan bruke den gamle infrastrukturen for oljevarme til oppvarming, uten utslipp. Da sørger man for at man ikke behøver alt for store endringer i boligen, samtidig som man fjerner klimagassutslippene.
 
- Hva er den beste historien du kjenner til om fjernvarme?
 
- Jeg mener Oslo kommunes innsats for å legge til rette for fjernvarme for Oslos befolkning og i kommunale bygg er en suksesshistorie, som for eksempel staten kan lære mye av.
 
- Hvordan var ditt første møte med fjernvarme?

- Det var nok fra min tid i Oslo Bystyrets miljøkomité, da vi begynte med disse store utbyggingene.
 
 - Hva bør det norske folk vite om fjernvarme?
 
- At det har langt lavere klimagassutslipp enn oljefyrt oppvarming.
 
- Vil Venstre i regjering bidra til økt satsing på fjernvarme? 
 
- Venstre vil øke avgiftene på fossil oppvarming, samtidig som vi vil gi skattefradrag for miljøvennlige investeringer i egen bolig.  Da vil det lønne seg å ta grønne valg, og du vil tjene på å være miljøvennlig.
 
KALENDER