NIKOLAI ASTRUP
Digitaliseringsmnister (H)

"Fjernvarme gjør det mulig å utnytte avfallet vi kaster til miljøvennlig oppvarming av boligen vår". 

Nikolai Astrup
- Fjernvarme er et energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted og anvendes et annet sted. Til transport av varmeenergien brukes en lukket rørsløyfe som transporterer varmt vann til forbruker og lunket vann tilbake for ny oppvarming. Energiproduksjonen kan derved skje i effektive fjernvarmesentraler flere kilometer fra forbrukeren.
 
- Hva er de største samfunnsfordelene med fjernvarme?
- Det viktigste med fjernvarme er at det gjør det mulig å oppnå en utfasing av fossile energikilder ved å erstatte bruk av fyringsolje i en oljefyr til oppvarming av boliger. Dette er et viktig tiltak for å redusere utslippene av klimagasser i Norge.  Uten tilknytning til fjernvarme hadde nok langt flere boliger blitt bygget med oljefyr. En annen fordel med fjernvarme er at den gjør det mulig å benytte ellers lite verdifulle produkter som ikke-gjenvinnbart avfall til oppvarming av et sort antall boliger og næringsbygg langt unna der forbrenningen skjer. Den gjør derfor at det blir mulig å utnytte avfall og bioenergi til oppvarming av et stort antall bygninger.  Fjernvarme har også en høyere virkningsgrad siden den bruker varmeenergien direkte til oppvarming enn elektrisitet, der man først må omdanne varmen til elektrisk energi i et varmekraftverk.
 
- Hva er den mest undervurderte verdien av fjernvarme?
- Den mest undervurderte verdien av fjernvarme er nok at den kan utnytte langt flere fornybare energikilder, slik som avfall, til energi enn det bare elektrisitet kan gjøre.
 
- Hva er den beste suksesshistorien du kjenner til om fjernvarme?
- I Oslo er det bygget ut to fjernvarmeanlegg, på Brobekk og Klemetsrud, som forsyner hele byen med fjernvarme, blant annet fra avfall.
 
- Hvordan var ditt første møte med fjernvarme ?
- Da jeg var byrådssekretær i Oslo jobbet jeg mye med kommunens miljø- og klimapolitikk, og fikk et positivt møte med fjernvarme som en del av løsningen.
 
- Hva bør det norske folk vite om fjernvarme?
- Fjernvarme gjør det mulig å utnytte avfallet vi kaster til miljøvennlig oppvarming av boligen vår.
 
- Kan du oppsummere fjernvarme i én - maks to setninger?
- Man produserer varme fra forbrenning ett sted, som så brukes til å varme opp boliger og næringsbygg andre steder, ofte langt unna der varmen produseres.
 
 
KALENDER