SVEN WERNER
Professor
 " " "  "Fjernvarme er gjenbruk av varme. Det finnes energi over alt; det være seg spillvarme fra industrien, avfall og skogsavfall. Den energien må man lære seg å ta vare på"
Sven Werner
Professor i energiteknik ved Högskolan i Halmstad, og en av de fremste fjernvarmeekspertene i Europa.

- Fjernvarme er gjenbruk av varme. Fjernvarme er egentlig et feil ord - det burde i stedet hete returvarme.  Man flytter varme fra et sted til et annet - det er hensikten med fjernvarme. På mange språk i Europa betyr "fjern" lange avstander - det er ikke det som er hovedsaken - det er vanskelig med et navn som ikke forklarer hva man gjør; man flytter varme fra et sted til et annet,  og der borte er varmen gratis - derfor flytter man den hit.

Hva er den største samfunnsnytten med fjernvarme?
- Det er at man erstatter normal energitilførsel med noe som er sekunda - graderer det opp og kunden merker ikke at det er et returprodukt. Det finnes energi over alt; det være seg spillvarme fra industrien, avfall og skogsavfall - hvor som helst finnes det spillvarme - den må man lære seg å ta vare på.

Hva er det mest undervurderte med fjernvarme?
Det er at vi importerer veldig mye fossilt brensel til de europeiske landene i dag, mens fjernvarme som bare trenger å fraktes lokalt  fra et sted til et annet, kun koster en firedel eller en femdel av hva det koster å importere fossile energiressurser, som naturgass. Det er en undervurdering!

En undersøkelse som jeg gjennomførte for Euroheat & Power om forutsetningene  for fjernvarme i Europa, viser at potensialet er stort. Vi håper at 30 prosent- eller kanskje 50 prosent av innbyggerne kan benytte fjernvarme i fremtiden. I dag er andelen 12 prosent.

Hva er den beste suksesshistorien du kjenner til om fjernvarme?
- Det må være historien om fjernvarmeutbygging i  Varberg kommune, som fant sted i 2001. På fem måneder ble det lagt et 18 kilometer langt rør fra  papirprodusenten Södra Cell til byen Varberg, som bidro til at spillvarmen fra papirproduksjonen og biomasse erstattet naturgass og olje til oppvarming samme år. I løpet av ti år er varmeproduksjonen i kommunen tredoblet og de totale CO2-utslippene fra industri og boliger er redusert med 47 000 tonn,  mens bruken av naturgass er redusert med 80 prosent. Kommunen ble forøvrig nominert til District Energy Award2011,  i Paris.

Hvordan var ditt første møte med fjernvarme?
-Det er interessant at du spør. Det er et spørsmål jeg stadig stiller til andre mennesker, men husker  det ikke selv. Jeg tror det var et foredrag på Chalmars - jeg forsto ikke i det hele tatt hva det dreide seg om - det er veldig abstrakt det der. - Og det har tatt meg 35 år å forstå alt - nå begynner jeg å forstå.

Hva bør det norske folk vite om fjernvarme?
 - Fjernvarme er bra for Norge. Dere kan eksportere el og tjene penger på det.  Det er billigere å benytte fjernvarme i Norge enn å anvende el til oppvarming.
 
KALENDER