MARIUS HOLM
Daglig leder, ZERO

" Fjernvarme kan spille en svært viktig rolle i et nullutslippssamfunn basert på mye sol og vindkraft, selv om energieffektivisering vil redusere etterspørselen. Fjernvarme kan gjøre det billigere å holde varmen i husene de dagene det er lite sol og vind, og gjøre det lettere å fase ut fossil kraftproduksjon."

Profilerte saker
Fjernvarme som byggvarme kan bli standard i Rana
20. april 2017
Vil etablere fremtidens fjernvarme uten ild
31. mars 2017
Fjernvarme inn – dieselaggregater ut på byggeplasser på Romerike
27. mars 2017
Fjernvarme-satsing i Sandnes ga salgsrekord
15. mars 2017

Fjernvarme som byggvarme kan bli standard i Rana
20. april 2017
Etter å ha benyttet fjernvarme under byggingen av et sykehjem i Rana, er kommunen så fornøyd – både med miljø- og økonomiske gevinster, at bruk av fjernvarme kan bli et krav ved bygging av kommunale bygg,  hvis infrastrukturen er tilgjengelig.
Prosjektsjef Josten S. Jacobsen ved bygge-avdelingen i Rana kommune er svært glad for at entreprenør Tre og Betong AS tok initiativet til å benytte fjernvarme under byggingen av Selfors sykehjem.   — I forhold til byggingen av sykehjemmet var det entreprenøren som fikk en økonomisk effekt av billigere oppvarming. Vi synes det er greit. Det som er bra...
KALENDER
17. oktober