SVEN WERNER
Professor
 " " "  "Fjernvarme er gjenbruk av varme. Det finnes energi over alt; det være seg spillvarme fra industrien, avfall og skogsavfall. Den energien må man lære seg å ta vare på"
Profilerte saker
Byggeplasser slipper ut 420.000 tonn CO2 årlig
22. mai 2017
– Fjernvarme er sirkulær økonomi
12. mai 2017
BKK Varme satser stort på fjernkjøling i Bergen
11. mai 2017
Nytt rekordår for grønn fjernvarme i Norge
4. mai 2017

Byggeplasser slipper ut 420.000 tonn CO2 årlig
22. mai 2017
God planlegging og tydelige krav kan kutte nesten 420.000 tonn CO2 årlig fra norske byggeplasser, viser en ny rapport. Tidlig bruk av strøm og fjernvarme er nøkkelen.
CO2-utslippet fra byggeplassene tilsvarer årlig utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i Oslo, skriver NTB. I tillegg slipper byggplassene ut 5,1 tonn NOx, går det fram av rapporten, som   presenteres tirsdag. Det er første gang utslipp fra både anleggsmaskiner, transport, oppvarming og byggtørk på...
KALENDER
17. oktober