BIRGER LAUERSEN
Internasjonal leder i Dansk Fjernvarme
"Det er meg en gåte at noen mennesker mener vi individuelt skal forholde oss til det mest kollektive av alle problemer: Klimautfordringen! Å gi litt slipp på individualismen til fordel for blant annet kollektiv oppvarming - som virkelig kan bidra - synes for meg som et lite offer"
Profilerte saker
Fremgangsrikt europeisk fjernvarmeprosjekt går i mål
27. november 2017
Fra fjernvarme til Urban Energi
21. november 2017
Klart for mer overskuddsvarme til Herøya Industripark
20. november 2017
Vant internasjonal fjernvarmepris for første fjernvarmeferge i linjetrafikk
25. oktober 2017

Fremgangsrikt europeisk fjernvarmeprosjekt går i mål
27. november 2017
CELSIUS-prosjektet, som er en del av EU-initiativet Smart Cities, og som ledes av Göteborg Energi og Göteborgs Stad, startet i 2013. Etter fire år med flere internasjonale klimapriser, 67 vervede europeiske byer og nye smarte fjernvarmeinnovasjoner, går prosjektet CELSIUS nå i mål.
Finalen arrangeres i Göteborg under CELSIUS Summit den 27-28 november der flere enn 170 representanter fra de ulike byene, energiselskaper, politikere og forskere fra hele Europa deltar.  Ett av målene var å rekruttere 50 europeiske byer der hver by skulle utvikle og demonstrere smarte integrasjonsløsninger med fjernvarmenettet. Målet har blitt...
KALENDER