Terje Strøm fra BKK Varme til BossNett
19. november 2013
Terje Strøm er ansatt som ny daglig leder i BossNett AS fra 1. januar 2014. Han kommer fra stillingen som utbyggingssjef i BKK Varme AS. Laila Mjanger som tidligere var daglig leder i selskapet, sa opp sin stilling 1. november. Det var derfor viktig for BIR-konsernet å få på plass en ny leder av BossNett AS.
- Vi er veldig glad for at Terje Strøm har takket ja til tilbudet. Som utbyggingssjef i BKK Varme har han hatt ansvaret for utbygging av fjernvarmenettet i Bergen.  Han var med og initierte opprettelsen av Graveklubben, og han kjenner godt til bossnettutbyggingen i Bergen sentrum. Vi ser frem til at han skal lede selskapet videre, sier Steinar Nævdal, administrerende direktør i BIR AS.
 
Terje Strøm på sin side ser frem til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver.
 
- Fjernvarme og bossnett har det til felles at kundene ser frem til nye, miljøvennlige og fremtidsrettede infrastrukturtjenester. Utbyggingen av bossnettet i Bergen sentrum er kommet godt i gang, men dette er et omfattende og komplisert prosjekt i seg selv.  Det primære målet nå er å få på plass nødvendige myndighetsavklaringer og komme i gang med byggingen av den første sugeterminalen i Jekteviken. Den skal komme i drift i 2015. Parallelt jobbes det med å etablere nedkastpunkt og gi selve rørnettet større utstrekning, forteller Strøm.


Terje Strøm, som har vært sentral i å bygge ut fjernvarmen i Bergen, skal fra 1. januar bli daglig leder i BossNett AS
KALENDER